Abildager 16 – M. Larsen

Det var tale om gammel trykvarefabrik, der skulle omdannes til nye brugbare kontorfaciliteter. Her blev produktionshallerne lavet om til lokaler til M. Larsen Vognmandsfirma. Der blev lavet VVS arbejde i form af en total ombygning til over 300 medarbejdere. IMS VVS satte et helt nyt etableret varmeanlæg op.

Alle hallerne blev forsynet med nye gas-strålevarmepaneler, hvilket er en anden måde at varme hallerne op på.  Det er i dag den primære varmekilde i hallerne. Det blev sat op i et 6.000 kvadratmeters område. Herudover blev hele administrationen istandsat og udført VVS arbejde til en ny kantine.

Fordelen ved gas-strålevarmepaneler er, at du har en strålevarme, som kun varmer selve gangarealerne op, hvor medarbejderne opholder sig. Strålevarme giver altså bedre mulighed for at fordele varmen, hvor andre arealer ikke behøves nær så meget opvarmning.

Dette projekt er ledet af projektleder hos IMS VSS, Nicolai Thron Sørensen.

Projektleder

Nicolai Thron Sørensen