persondatapolitik

IMS VVS A/S behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, ansatte i IMS VVS A/S-koncernen (alle selskaber ejet af IMS VVS A/S) og vores kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler. Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger. Ændringer i persondatapolitikken kan ses på www.ims-vvs.dk

Sådan beskytter vi personoplysninger

IMS VVS A/S behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde. Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

IMS VVS A/S behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. Det får vi typisk ved, at den registrerede har afgivet et skriftligt samtykke til, at IMS VVS A/S behandler en række konkrete oplysninger om personen. IMS VVS A/S opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt. Hvornår videregiver vi personoplysninger? IMS VVS A/S videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol. For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er alle medarbejdere i IMS VVS A/S omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

Sikring af tredjeparts behandling

IMS VVS A/S kan benytte databehandlere uden for IMS VVS A/S-koncernen. Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af IMS VVS A/S til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra IMS VVS A/S. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som IMS VVS A/S databehandlere altid skal opfylde. Som udgangspunkt overfører IMS VVS A/S ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for en kunde, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår IMS VVS A/S aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

Indsigtsretten og retten til at blive glemt

Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig. Ønsker du det, beder vi dig skrive til IMS VVS A/S Mose Allé 15A, 2610 Rødovre, eller jane@ims-vvs.dk. Du kan forvente at høre fra os senest 14 dage efter din forespørgsel er modtaget. Som svar på din henvendelse, vil vi informere dig om, hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.

Indsigtsretten og retten til at blive glemt

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige i IMS VVS A/S.

Att.: Jane Sørensen, IMS VVS A/S, Mose Allé 15A, 2610 Rødovre. (jane@ims-vvs.dk)

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.

Vi har en masse materiale at vise.