CSC Phase 2 – CPH Lufthavn

Projektet drejede sig om en udbygning i Københavns lufthavn, hvor man byggede nye passagerspor, så flere passagerer kunne komme igennem i security-checket ad gangen. Her lavede vi i IMS VVS både nye varmeanlæg, køle-blandesløjfer, vand- og afløbsinstallationer, nye toiletkerner samt renovering af eksisterende brugsvandsinstallationer.

Der var tale om nybyg, så IMS VVS´s opgave var at lave hele tilbygningens VVS-installationer fra ny.
Alle løsninger er monteret i vægge og lofter, så de ikke er synlige.

Her var Kim Sørensen fra IMS VVS projektleder.

Adm. Direktør

Kim Sørensen