EF Lehmannsvænge – Boligforening

Det er en ejerforening beliggende i Valby med 176 lejligheder, hvor VVS-arbejdet trængte til at blive renoveret. Her opførte IMS VSS nye brugsvandsinstallationer i alle lejligheder. Herudover blev der lavet nye jordledninger til varmefordeling mellem boligblokkene.
Grundet de mange lejligheder, det krævede adgang til, var det et større koordinereringsarbejde. Der var mange beboerhensyn at tage stilling til, men det lykkedes med god koordinering og information mellem alle involverede parter.

Dette projekt er ledet af projektleder hos IMS VSS, Nicolai Thron Sørensen.

Projektleder

Nicolai Thron Sørensen