LIFE CAMPUS

Life Campus er et arkitektonisk nyskabende byggeri i det åbne land ved Lyngby. IMS VVS står for alle installationer som vand, afløb, varme og køling i den 4000 m 2 store bygning, der ventes indviet primo 2021. Life Campus er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Huset er rammet ind af massive egebjælker, og kommer til at rumme fem øvelseslaboratorier, kantine, auditorium og kontorfaciliteter.

I Life Campus vil elever og lærere fra grundskolen og ungdomsuddannelserne kunne lade sig inspirere i avancerede naturfaglige laboratoriemiljøer, der svarer til dem, som forskere arbejder med ude i virksomheder og på universiteter.

Projektleder

Nicolai Thron Sørensen